სიახლეები

ფილტრაცია

ტრენინგი ადმინისტრაციულ სამართალში

04 ოქტომბერი 2017
შეთავაზება
ტრენინგი დატვირთული იქნება პრაქტიკული სავარჯიშოებით და მოქმედ სასამართლო პრაქტიკის მიმოხილვით.
დეტალურად