თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საჯარო ლექცია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში!

25 ოქტომბერი 2019

UNG Legal Group საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან თანამშრომლობით გიწვევთ საჯარო ლექციაზე თემაზე „ოჯახში ძალადობა.“
ლექცია მიმართულია საქართველოში მეტად აქტუალური პრობლემის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისკენ და ამ გზით დანაშაულის შემდგომი პრევენციისკენ.
მომხსენებელი: თეა გალახვარიძე - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და საგამოძიებო ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტი;
მისამართი: ქ.თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 1. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსი, აუდიტორია 006.
27 ოქტომბერი, 11:00 საათი
დასწრება თავისუფალია!

მსგავსი სიახლეები