ტენდერი სავიზიტო ბარათების შესყიდვის თაობაზე

02 ივლისი - 02 აგვისტო

სს "საქართველოს ბანკი" აცხადებს ტენდერს სავიზიტო ბარათების შესყიდვის თაობაზე.

საქონლის დასახელება/აღწერა:

1. სავიზიტო ბარათი (A):

ზომა: 85X55 მმ.
ქაღალდი - 330 გრ. ჯაპან ბრისტოლი
ორმხრივი ბეჭდვა - 4/4
ხავერდოვანი ლამინაცია 30 მიკრონი

2. სავიზიტო ბარათი (B):

ზომა: 85X55 მმ.
ქაღალდი - 280 გრ. თეთრი Koehliv ib, კოდი 24
ორმხრივი ბეჭდვა - 4/4

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

** წინამდებარე დოკუმენტი, შევსებული ფასების ცხრილით;
** ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
** კომპანიის მოღვაწეობის შესახებ ინფორმაცია, საქმიანობის მოკლედ აღწერილობა (გამოცდილება, კორპორატიული მომხმარებლების სია), რეკომენდაციები;

ელექტრონული ტენდერის ჩაბარების პირობები:

ტენდერი ტარდება შემდეგ ვებ-მისამართზე http://www.tenders.ge

ტენდერის ვადა განისაზღვრება 2019 წლის 10 ივლისის 17:00 საათამდე

ერთეულის ფასი უნდა მიეთითოს შესაბამის გრაფაში, პროდუქტი #1-ის და პროდუქტი #2-ის გასწვრივ. პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით.

ვაჭრობის ტიპი: 3 ბიჯიანი.
ბიჯი: 250 ლარი.

ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში.

სრული სატენდერო დოკუმენტაცია გთხოვთ იხილოთ შემდეგ ბმულზე: https://www.tenders.ge/tenders/5592/business-cards-bog.html