ტენდერი A4 საოფისე თაბახის შესყიდვაზე

10 ივლისი - 10 აგვისტო

სს საქართველოს ბანკი აცხადებს ტენდერს A4 საოფისე თაბახის შესყიდვაზე.

დასახელება: A4 ქაღალდი - 80გრ X 500 ცალიანი შეკვრა - 90,000 შეკვრა.

სხვა პირობები:

** წარმოდგენილი ფასები უნდა იყოს აშშ დოლარში და შეიცავდეს ყველა სახის გადასახადს;
** ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან გაფორმდება 6-8 თვიანი გენერალური ხელშეკრულება;
** ბანკი ეტაპობრივად მოახდენს მითითებული რაოდენობის შესყიდვას ხელშეკრულების ვადის განმავლობაში;
** ბანკი თავად მოახდენს თაბახის ტრანსპორტირებას საწყობში;
** ტენდერი ტარდება 3 ბიჯიანი ვაჭრობის პრინციპით, ვაჭრობის ბიჯი ჯამურ თანხაზე 3,000 აშშ დოლარი.

ელექტრონული ტენდერის ჩაბარების პირობები:

** შემოთავაზებები უნდა აიტვირთოს შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge
** სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2019 წლის 17 ივლისი, 17:00 სთ;
** ერთეულის და ჯამური ფასი უნდა მიეთითოს შესაბამის გრაფაში, პროდუქტი #1-ის გასწვრივ;
** პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით.

სრული სატენდერო დოკუმენტაცია, გთხოვთ, იხილოთ შემდეგ ბმულზე: https://www.tenders.ge/tenders/5636/office-paper-bog.html