ფინანსების უმცროსი სპეციალისტი

30 ივლისი - 30 აგვისტო

მომწოდებელი აცხადებს ვაკანსიას ფინანსების უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე.

იხილეთ ამ განცხადების სრული ტექსტი: https://glovoapp.com/ka_GE/jobs?gh_jid=4374249002