ფერისცვალება ჰოსპისი

საქველმოქმედო ორგანიზაციები
(0 შეფასება)
თბილისი, 7 ურბნისის ქუჩა, Tbilisi, Georgia

ჩვენ შესახებ

მუშაობს ყოველდღე 24 საათით

გადახდის ტიპი

american-express bank-transfer cash master-card visa
პარკინგი

,,ჰოსპისი ფერისცვალება”  საქველმოქმედო ორგანიზაციაა , რომელიც უზრუნველყოფს უკურნებელი სენით დაავადებული პაციენტების პალიატიურ ზრუნვას და სულიერ თანადგომას , ბინაზე და ჰოსპისში. ჩვენი მომსახურება პაციენტებისთვის უსასყიდლოა . 
ჩვენ ორგანიზაციას აქვს თავისი პროფესიული სასწავლებელი,სადაც მსურველები უფასოდ სწავლობენ ავადმყოფის მოვლას, საერთაშორისო გამოცდილებისა და სტანდარტების გათვალისწინებით .
ჰოსპისის გუნდი დაკომპლექტებულია პროფესიონალი ექიმებით, ექთნებით , მომვლელებით ,რამდენიმე ადმინისტრაციის წევრითა და მოხალისეებით.
ჩვენი ჰოსპისი ფერისცვალების დედათა მონასტერთან არსებობს. მისი მიზანია, მაქსიმალურად დაეხმაროს ადამიანებს ცხოვრების ამ მძიმე და მნიშვნელოვან პერიოდში. ჩვენი სურვილია, არამარტო მოვუაროთ ავადმყოფს, არამედ მასთან ერთად გავიაზროთ ავადმყოფობის, ტკივილის, სიცოცხლისა და სიკვდილის მნიშვნელობა. 

"perhospice" is a charity organization that provides palliative care and spiritual support for patients suffering from acute strain, at home, and in hospice. Our services are free of charge to patients.
Our organization has its own educational place, where students are free to take care of the patient, taking into consideration international experience and standards.
The hospice team is staffed with professional doctors, nurses, caregivers, several administration members, and volunteers.
Our Hospice is in the Transfiguration Mother's Monastery. It aims to help people in this difficult and important period of life. We want to not only let the sick but also understand the importance of illness, pain, life and death.

«Perhospice» - это благотворительная организация, которая оказывает паллиативную помощь и оказывает духовную поддержку пациентам, страдающим от острой нагрузки, дома и в хосписе. Наши услуги бесплатны для пациентов.
В нашей организации есть свое учебное заведение, где студенты могут свободно заботиться о пациенте с учетом международного опыта и стандартов.
Команда хосписа укомплектована профессиональными врачами, медсестрами, опекунами, несколькими членами администрации и волонтерами.
Наш Хоспис находится в Преображенском Материнском монастыре. Он направлен на то, чтобы помочь людям в этот трудный и важный период жизни. Мы хотим не только позволить больным, но и понять важность болезней, боли, жизни и смерти.

მეტის ნახვა

მიმოხილვები

ამ დროისთვის კომპანიაზე არ არის არცერთი შეფასება

იყავი პირველი, შეაფასე კომპანია