მიკროელექტრონიკა

პოლიგრაფია | დიზაინი | ციფრული ბეჭვდა
(0 შეფასება)
თბილისი, Tbilisi, Georgia

ჩვენ შესახებ

მუშაობს ყოველდღე 24 საათით

გადახდის ტიპი

american-express bank-transfer cash master-card visa

ელექტრო ინჟინერის პროფესიული კადრების გადამზადების კურსები განკუთვნილია ელექტრული და ელექტრონიკის შესწავლით დაინტერესებული ინჟინრებისთვის, რომელიც მისცემს საფუძველს ხარისხიანი ცოდნის მიღებაში საინჟინრო ტექნოლოგიების მიმართულებით.

Electrical Engineers Professional Retraining Courses are intended for the engineers interested in studying electrical and electronics, which will provide the basis for engineering technologies in obtaining high quality knowledge.

Курсы профессиональной переподготовки инженеров-электриков предназначены для инженеров, заинтересованных в изучении электротехники и электроники, которые послужат основой для инженерных технологий в получении высококачественных знаний.

მეტის ნახვა

მიმოხილვები

ამ დროისთვის კომპანიაზე არ არის არცერთი შეფასება

იყავი პირველი, შეაფასე კომპანია