საქართველოს ტექნიუკური უნივერსიტეტი

უმაღლესი სასწავლებელი
5
(1 შეფასება)
თბილისი, მ. კოსტავას გამზ. 77

ჩვენ შესახებ

ორშ - პარ: 10:00-18:00 შაბ: 10:00-18:00 კვ: არ მუშაობს

გადახდის ტიპი

bank-transfer cash

ნივერსიტეტი არის დემოკრატიისა და ჰუმანიზმის იდეალებზე ორიენტირებული ინჟინერიის, ტექნოლოგიების და კულტურის განვიათარების კერა. მისი მისიაა ინოვაციებზე დამყარებული უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერული კვლევების უზრუნველყოფა, მოქალაქეობრივი ცნობიერებისა და საკაცობრიო ღირებულებების მატარებელი კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება, უნივერსიტეტის სტუდენტებსა და თანამშრომლებს შორის მაღალი სულიერების, ზნეობრიობის დამკვიდრებით.

სწავლება უნივერსიტეტში მიმდინარეობს კანონმდებლობის შესაბამისად, ცოდნაზე დამყარებული საბაზრო ეკონომიკის და ბიზნესის განვითარებისა და ცხოვრების მაღალი დონის უზრუნველსაყოფად; სპეციალისტების მომზადება წარმოებს ინჟინერიის, ინოვაციური ტექნოლოგიებისა და სოციალურ, სამართლის და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სწავლებით; უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს სტუდენტთა მიერ ისეთი ცოდნისა და კომპეტენციების შეძენას, რაც ხელს შეუწყობს მათი განათლების შემდგომ გაღრმავებას და საზოგადოების სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში წვლილის შეტანას. კვლევები უნივერსიტეტში მიმდინარეობს მეცნიერების მრავალი მიმართულებით მაღალი კვალიფიკაციის მკვლევრებისა და წარჩინებულ სტუდენტთა

შემოქმედებითი თანამონაწილეობით უნივერსიტეტის ლაბორატორიებში, სამეცნიერო ცენტრებში, ინსტიტუტებში, ტექნოპარკებსა და სხვ. ამით ხელს უწყობს საქართველოში მეცნიერებატევადი მიმართულებების განვითარებას და ღირსეული წვლილის შეტანას საქართველოსა და მსოფლიოს სოციალურ-ეკონომიკურ წინსვლაში.

მეტის ნახვა

მიმოხილვები

*****
14/03/2018
S
Saba Chikviladze
S