მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ფული.ჯი

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია
5
(1 შეფასება)
თბილისი, პეკინის გამზ. 2

ჩვენ შესახებ

ორშ - პარ: 10:00-21:00 შაბ: არ მუშაობს კვ: არ მუშაობს

გადახდის ტიპი

bank-transfer cash

შპს ""ფულიჯი ფინანსი"" რეგისტრირებულია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ, ს/კ 406137826. აპლიკანტი უნდა იყოს 22-დან 65 წლამდე. სესხის წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი არის 100%. სესხის თანხა 500-დან 2,000 ლარამდე ვადით 3-12 თვე. მაგალითად 700 ლარის 7 თვის ვადით სესხის აღების შემთხვევაში ჯამურად გადახდილი თანხა შეადგენს 951.91 ლარს. 

სესხის გაცემამდე მოწმდება კლიენტის საკრედიტო ისტორია. თანხის დროულად დაბრუნების შემთხვევაში თქვენ კვლავ შეგიძლიათ ისესხოთ გაზრდილი ლიმიტის ფარგლებში. ვადაგადაცილების შემთხვევაში, თქვენ მიიღებთ შეტყობინებას დასაფარი თანხის შესახებ. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავას განიხილავს თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია, რომლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ექვემდებარება დაუყოვნებლივ აღსრულებას საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 268-ე მუხლის 11 ნაწილის საფუძველზე.

სესხის დროულად არ დაფარვასთან მიმართებაში, კომპანია იტოვებს უპირობო უფლებას მსესხებლის შესახებ ან/და მსესხებელთან დაკავშირებული ცნობილი ნებისმიერი სახის ინფორმაცია გადასცეს პრობლემური სესხების ამოღების გარე პარტნიორებს არსებული დავალიანების ამოღების მიზნებისათვის.

გთხოვთ გაითვალიწინოთ, რომ სესხის დროულად დაუბრუნებლობამ შესაძლოა ნეგატიური გავლენა მოახდინოს თქვენს საკრედიტო ისტორიაზე, რაც გამოიწვევს შესაბამის საკრედიტო ინსტიტუტებში ნეგატიური საკრედიტო სტატუსის მინიჭებას მსესხებელზე და შეზღუდვას საკრედიტო მომსახურების გაწევაზე. დეტალური პირობების გასაცნობად ეწვიეთ ბმულს.

"

შპს "ფულიჯი ფინანსი" რეგისტრირებულია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ, ს/კ 406137826. აპლიკანტი უნდა იყოს 22-დან 65 წლამდე. სესხის წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი არის 100%. სესხის თანხა 500-დან 2,000 ლარამდე ვადით 3-12 თვე. მაგალითად 700 ლარის 7 თვის ვადით სესხის აღების შემთხვევაში ჯამურად გადახდილი თანხა შეადგენს 951.91 ლარს. 

სესხის გაცემამდე მოწმდება კლიენტის საკრედიტო ისტორია. თანხის დროულად დაბრუნების შემთხვევაში თქვენ კვლავ შეგიძლიათ ისესხოთ გაზრდილი ლიმიტის ფარგლებში. ვადაგადაცილების შემთხვევაში, თქვენ მიიღებთ შეტყობინებას დასაფარი თანხის შესახებ. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავას განიხილავს თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია, რომლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ექვემდებარება დაუყოვნებლივ აღსრულებას საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 268-ე მუხლის 11 ნაწილის საფუძველზე.

სესხის დროულად არ დაფარვასთან მიმართებაში, კომპანია იტოვებს უპირობო უფლებას მსესხებლის შესახებ ან/და მსესხებელთან დაკავშირებული ცნობილი ნებისმიერი სახის ინფორმაცია გადასცეს პრობლემური სესხების ამოღების გარე პარტნიორებს არსებული დავალიანების ამოღების მიზნებისათვის.

გთხოვთ გაითვალიწინოთ, რომ სესხის დროულად დაუბრუნებლობამ შესაძლოა ნეგატიური გავლენა მოახდინოს თქვენს საკრედიტო ისტორიაზე, რაც გამოიწვევს შესაბამის საკრედიტო ინსტიტუტებში ნეგატიური საკრედიტო სტატუსის მინიჭებას მსესხებელზე და შეზღუდვას საკრედიტო მომსახურების გაწევაზე. დეტალური პირობების გასაცნობად ეწვიეთ ბმულს.

მეტის ნახვა

მიმოხილვები

*****
30/04/2018
S
Saba Chikviladze
S

თეგები