მედი

პლაზმოლიფტინგი საჩუქრად!

05 აგვისტო 2019

პლაზმოლიფტინგი საჩუქრად!
გაიკეთე შენთვის სასურველი ზონის მოდელირება ბუნებრივი შემავსებლით და მიიღე საჩუქრად პლაზმოლიფტინგის პროცედურა

ტუჩის მოცულობის გაზრდა
ცხვირის მოდელირება
ცხვირ ტუჩის ნაოჭის გასწორება
წარბების აწევა
თვალის საცრემლე ზონის მოდელირება
ყვრიმალების მოდელირება
ნიკაპის მოდელირება 
სახის ოვალის აღდგენა

აირჩიე შენი ფილიალი http://bit.ly/2ZGFU0V 
2910000

მსგავსი სიახლეები