მედი

მედი გთავაზობთ

27 სექტემბერი 2017

განთავისუფლდით არასასურველი თ მ ი ს საფარველისგან ყველაზე ეფექტური მეთოდით 
? ალექსანდრიტის ლ ა ზ ე რ ი მედის 2 0 ფილიალში საქართველოს მასშტაბით! ქ უ ლ ე ბ ი ს დაგროვება არ დაგავიწყდეთ ;)
➡ ზედა ტუჩი 12
➡ ნიკაპი 12
➡ ცხვირი 12
➡ ყურები 12
➡ შუბლი 18
➡ ბაკები 22
➡ კეფა 23
➡ სახე 41
➡ ღაწვები 18
➡ ყელი 18
➡ წელი 33
➡ იღლია 24
➡ ზედაპ. ბიკინი 21
➡ ღრმა ბიკინი 51
➡ მუცელი 43
➡ მუცლის თეთრი ხაზი 18
➡ გულმკერდი 53
➡ წინამხრები 30
➡ მთლიანი ხელი 42
➡ ზურგი 63
➡ წვივები 47

მსგავსი სიახლეები